Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Biuro Administracyjne Szkół
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

„UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

Ogłoszenie

Informujemy, że Gmina Wolin zakwalifikowała się do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko - wiejskie.

Zapraszamy do udziału w programie uczniów niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnospraw­ności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponad­gimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie Gminy Wolin. W przypadku nieletnich (dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej jest rodzic lub opiekun prawny.

Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:  

  1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

  1. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

  1. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłą­czeniem zakupu komputerów,

  1. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów języ­kowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwatero­wania, wyżywienia),

  1. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 1. opłaty za naukę (czesne),

 1. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),

 1. dojazdów do szkoły.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie:

 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - do 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

 2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - do 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3,

 3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - do 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 1. kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

 2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

 3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

 4. kserokopia aktu urodzenia ucznia - dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego dziecka,

 5. kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców będących opiekunami prawnymi ucznia

 

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół ul. Zamkowa 21 w Wolinie do dnia 30 września 2009 r.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz druki wniosków można otrzymać w pokoju nr 8, tel. 091/32 61 225, oraz na stronach:

www.bip.gbaswolin.pl, www.pfron.org.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Orlik 20-08-2009 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Wilkowski 08-03-2021 13:26